Mediacje a negocjacje (np. negocjacje handlowe)

Mediacje często mylone są z innymi formami pomocy. Klienci często oczekują od mediatora rady lub oceny, określenia, co jest dobrym rozwiązaniem, które rozwiązanie jest szkodliwe. Często proszą wręcz o podanie gotowych rozwiązań.

Mediator przyjmując sprawę do mediacji już na początku informuje klientów/strony o swojej roli, która sprowadza się do zarządzania procesem mediacyjnym, dbaniu o przestrzeganie warunków mediacji, pomocy stronom w wypracowaniu rozwiązań opartych na potrzebach stron i realnych do wykonania w przyszłości. Rozwiązania te muszą być zgodne z prawem i nie mogą zmierzać do jego obejścia. Zatem rola mediatora jest znacząca, ale nie jest wiodąca.

W mediacji jest również miejsce na negocjacje, jednak należy pamiętać, że negocjacje są elementem mediacji nie należy tych pojęć stosować zamiennie.

Negocjacje pojawiają się pod koniec procesu mediacyjnego, gdy po ujawnieniu potrzeb stron rozpoczyna się praca nad rozwiązaniami. To właśnie proponowane przez strony rozwiązania są przedmiotem negocjacji. Należy jednak zauważyć, że są to negocjacje problemowe tzn. oparte na potrzebach stron ( na zasadzie „wygrany-wygrany”) oraz poszukiwaniu wspólnych rozwiązań, z uwzględnieniem wspólnie wybranych kryteriów,   w przeciwieństwie do  pozycyjnych, tzw. twardych, opartych tylko na żądaniach, zmierzających do zaspokojenia wyłącznie własnych interesów (na zasadzie „wygrany-przegrany”). bez uwzględniania faktycznych potrzeb stron.

Negocjacje handlowe

Zmienia się kultura rozwiązywania problemów i konfliktów w relacjach międzyludzkich, w firmach, w biznesie, gdzie wartością jest dbałość o potrzeby każdej ze stron. Stąd coraz częściej stosuje się negocjacje na zasadzie „wygrany –wygrany” („win-win”), gdzie osoba, z którą negocjujemy traktowana jest jako partner, a nie jako przeciwnik lub wróg. Pozwala to na osiągnięcie obopólnej satysfakcji, co umożliwia zachowanie dobrych relacji między negocjującymi oraz ich dalszą współpracę.