Mediacje rodzinne

Rodzina jest dla większości z nas najbardziej istotnym obszarem życia, w który wnosimy swoje najważniejsze wartości i uczucia. To głównie z tego powodu, konflikty między bliskimi osobami są tak bolesne i trudne. Silne emocje (min. złości, rozgoryczenia, poczucia krzywdy, zranienia, żalu, smutku, często lęku przed tym, co będzie dalej), towarzyszące tym konfliktom, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają rzeczową rozmowę. Jest ona jednak niezbędna, jeśli zależy nam na znalezieniu rozwiązania, satysfakcjonującego obie Strony i co istotne- rozwiązania, które ma im służyć nie rzadko przez wiele lat. Właśnie w takich sytuacjach często potrzeba, by w rozmowie uczestniczył mediator rodzinny.

Mediator rodzinny

Mediator rodzinny to osoba, która dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie problematyki rozwiązywania konfliktów pomaga stronom wypracować porozumienie. Przy pomocy mediatora, a więc osoby neutralnej, zachowującej bezstronność wobec każdej ze stron, dbającej o poprawną, rzeczową komunikację, można omówić swój problem i znaleźć rozwiązanie, najlepsze z możliwych. W przypadku mediacji rodzinnych przedmiotem postępowania mogą być między innymi sprawy dotyczące: pojednania małżonków lub ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy  rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. Mediator rodzinny może także pomóc w ugodowym uregulowaniu np. wydania paszportu, wyboru kierunku edukacji dziecka, kontaktów z dalszą rodziną lub zarządu majątkiem dziecka oraz wielu innych istotnych kwestii.

Zalety mediacji rodzinnych:

  • zmniejszenie napięcia między stronami, uporanie się z trudnymi emocjami,
  • możliwość zrozumienia potrzeb własnych oraz potrzeb drugiej osoby,
  • samodzielne wypracowanie rozwiązania przez strony, bez ingerencji osób trzecich,
  • zachowanie autonomii stron w podejmowanych przez nie decyzjach, np. jak chcą ułożyć na nowo swoje relacje , aby kontynuować związek, lub jak mają one wyglądać po rozstaniu szybsze i tańsze zakończenie sporu.