Mediatorzy

Mediatorzy pracujący w Krajowym Instytucie Mediacji:

Piotr Braun – absolwent prawa oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorant w Zakładzie Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracował w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Koordynator projektów dotyczących wspomagania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi badania naukowe w zakresie problematyki wykonywania kary pozbawienia wolności, realizował je m.in. w: ZK w Białej Podlaskiej, ZK w Wołowie, ZK we Wronkach. W miesiącach luty i marzec 2013 r. przeprowadzał projekt naukowy w Bloomington w stanie Indiana i w Nowym Jorku w USA. Autor publikacji dotyczących prawa, pedagogiki, społeczno-prawnych aspektów niepełnosprawności. Wolne chwile spędza grając na skrzypcach oraz żeglując.

Mediator w sprawach: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych i z nieletnimi sprawcami czynu karalnego.

Tamara Pocent – mediator, coach, trener, superwizor. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. oraz Studium Terapii Pedagogicznej;

mediator – od ponad 15 lat, prowadzi mediacje w konfliktach rodzinnych, społecznych, pracowniczych, sprawach karnych,; jest członkiem założycielem i rekomendowanym trenerem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych; mediator z listy stałych mediatorów SMR.;

superwizor mediacji

trener umiejętności społecznych – prowadzi szkolenia warsztatowe z komunikacji, budowania relacji w życiu osobistym i zawodowym, asertywności, rozwiązywania konfliktów, mediacji; od wielu lat prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych, w tym dla prawników, psychologów i pedagogów szkolnych (min. dot. roli szkoły w trudnej sytuacji dziecka włączonego w konflikt rodziców), studentów oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów – również wychowujących dzieci w związkach jednopłciowych.

konsultant i doradca w trudnych sprawach rodzinnych i osobistych, min. w sytuacji kryzysu , rozwodu. Przez kilka lat pracowała jako biegły w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

W relacjach z innymi kieruje się zasadą wzajemnego szacunku oraz wiarą w nieograniczone ludzkie możliwości.

Lubi ludzi i zwierzęta, podróże po dalekiej Azji, literaturę, poezję, jazz tradycyjny.

Teresa Zaręba – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania placówką oświatową.

Mediator – ukończyła kurs kwalifikacyjny w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych; odbyła staż w Ośrodku Mediacji i Dialogu przy kancelarii prawniczej Patrimonium.

Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez m.in. Christophera. Moore`a (CDR Associates), Ike`a Lazarusa (mediacja z wykorzystaniem podejścia Komunikacja Bez Przemocy). Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z rodziną.

Pedagog i socjoterapeutka – ukończyła kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Badań i Szkoleń Psychospołecznych; zdobyła doświadczenie w pracy z młodzieżą, jest autorką i realizatorką programów psychoedukacyjnych i rozwoju osobistego; specjalistą do spraw pomocy psychologicznej.

Terapeutka biofeedback w zakresie pracy nad stresem i rozwojem potencjału człowieka, odbyła szkolenie w Instytucie EEG Biofeedback.