MediacjePraktyka pokazuje, że w przypadku wszelkich konfliktów ich rozwiązanie jest łatwiejsze, gdy w dochodzeniu do porozumienia biorą udział wszyscy uczestnicy sporu, wspólnie decydując o swoich sprawach. Jeśli zatem trudno Ci komunikować się z bliskim, partnerem w interesach, szefem, czy kimkolwiek innym, a obojgu zależy Wam na rozwiązaniu Waszego konfliktu, zanim zdecydujesz się na wystąpienie na drogę sądową, skorzystaj z usługi w postaci przeprowadzenia między Wami postępowania mediacyjnego. W jego ramach dzięki wsparciu mediatora, ale przede wszystkim przy Waszym aktywnym i rzetelnym uczestnictwie poradzicie sobie z problemami, dzięki czemu każde z Was osiągnie swoje cele, nie krzywdząc jednocześnie drugiej strony.

Mediacje

Mediacje to forma komunikacji, wypracowywania porozumienia między osobami które są w konflikcie. Dzięki wsparciu mediatora czyli osoby której spór nie dotyczy, wszystkie 3 strony wypracowują zasady i warunki porozumienia które usatysfakcjonuje poróżnione strony. Jest to nowoczesna forma rozwiązywania konfliktów zarówno na płaszczyźnie zawodowej/biznesowej jak i rodzinnej. Mediacje pozwalają bardzo często na rozwiązanie konfliktów które wydawały się nie do przejścia dla poróżnionych stron i prowadziły do sporów sądowych. Tymczasem wprowadzenie osoby mediatora pozwala wypracować nową jakość, ominąć koszty związane z obsługa prawną i działaniami sądowniczymi, nie wspominając już o tym że postępowanie mediacyjne jest dużo mniej stresujące i pozwala zachować siły na inne działania.