Mediacje cywilne

Przez całe życie w mniej lub bardziej świadomy sposób jesteśmy stronami wielu rozmaitych zdarzeń wywołujących określone skutki prawne. Zawieramy umowy gdy, zbywamy lub nabywamy nieruchomość, posyłamy dziecko na zajęcia z języka obcego, czy kupujemy bilet na autobus. Stosunek prawny łączy nas zarówno z naszymi bliskimi, ze znajomymi (np. osobami, którym pożyczyliśmy pieniądze) lub z zupełnie obcymi (np. jeśli wyrządziliśmy komuś szkodę wytrącając przez nieuwagę torbę z zakupami). Wszystkie wymienione oraz inne sytuacje powodują, że ludzie mają wobec siebie rozmaite pretensje, co niekiedy znajduje swój finał w sądzie. Wiele często oczywistych roszczeń nie zostaje jednak zaspokajanych z uwagi na nie zawsze dla nas przyjazną rzeczywistość sądową. Ludzie zniechęceni konsekwencjami uczestnictwa w procesie często rezygnują z dochodzenia tego, co im się należy od drugiego człowieka lub celowo unikają odpowiedzialności za swoje postępowanie. Dzięki mediacji tego rodzaju sytuacji może być coraz mniej. Z uwagi bowiem na jej charakter możemy w spokoju porozmawiać z drugą stroną na temat naszego sporu, co zwiększa szansę doprowadzenia do jego rozwiązania. Dzięki temu z jednej strony istnieje duże prawdopodobieństwo naprawienia czyjejś krzywdy, z drugiej zaś pojawia się możliwość, by dana osoba poniosła zasłużone konsekwencje swojego postępowania.

Mediacje cywilne mogą być prowadzone we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, czyli w sprawach, w których wynik postępowania zależy od woli stron. Prowadzenie mediacji jest więc możliwe np. w sprawach o: zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (patrz zakładka mediacje rodzinne), z zakresu prawa pracy (patrz zakładka mediacje pracownicze).

Zalety mediacji cywilnych:

  • pozwala na wypracowanie rozstrzygnięcia wyłącznie przez strony, bez ingerencji osób trzecich.
  • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu.
  • gwarantuje dobrowolną wykonalność ugody.
  • sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb i interesów Stron, a także zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.